hesor.dk

Data politik

Beskrivelse af vores data sikrings-miljø
Version 1.0, den 1. marts 2018
Indledning

Formålet med denne informationsside er at give dig et indblik i, hvordan vi behandler data hos Henning Sørensen ApS (HS) og sikrer at du som kunde eller partner ikke behøver at tænke på datasikkerhed, men i stedet kan fokusere på vores samarbejde. Du kan altid se og downloade den aktuelle version af vores ”Præsentation af HS’s data sikringsmiljø” her på siden.

Har du spørgsmål til denne information eller de data som vi håndterer, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os.

Medarbejdersikkerhed

Alle medarbejdere og eksterne konsulenter som har adgang til vores server, ERP system, lukkede netværk og faciliteter er underlagt vores sikkerhedspolitikker. Alle gennemgår en obligatorisk gennemgang, hvor de bliver præsenteret for alle relevante og aktuelle sikkerhedsemner. 

Formålet er at ruste medarbejderne til at have en professionel tilgang til håndtering af udefrakommende data og overholde firmaets politikker. HS tildeler kun adgangsrettigheder til de medarbejdere og konsulenter der har brug for dem og vurderer dem løbende. 

Kun særligt privilegerede medarbejdere har adgang til administrative dele af vores netværk og system.

FYSISK SIKKERHED

De data som HS opbevarer fysisk, er sikret i overensstemmelse med gældende regler i GDPR.
Vi garanterer at alle persondata, som ikke længere har relevans i forhold til vores samarbejder, slettes omgående eller destrueres.
Vores IT-ansvarlige sørger for, at vores IT udstyr lever op til tidens sikkerhedskrav og at vores sikkerheds-software er opdateret og bedst muligt beskyttende for angreb mod netværk og enheder.

Vi udfører løbende backup af vores systemdata, så vi til en hver tid kan gendanne data i tilfælde af nedbrud eller lignende.

Håndtering af underleverandører

For at vi kan yde en så effektiv service som muligt, bruger vi underleverandører til udvalgte services. Hvis underleverandører kan have nogen påvirkning på vores datasikrings miljø, sørger vi for at de efterlever samme strenge krav som os selv.

HS arbejder med flere online services til håndtering af e-post, markedsføring analysering, ERP mv. Der produceres databehandler kontrakter med alle relevante underleverandører, så vi på den måde sikrer at gældende regler overholdes og vores data bliver holdt i henhold til GDPR. 

Uanset om det holdes i eller uden for EU.

Beredskab

HS har i følge gældende regler en enkel procedure for at få overblik over enhver data-lækage situation, for herefter effektivt at kunne indberette en eventuel sag til datamyndighederne.

GDPR

HS vil være en sikker samarbejdspartner og databehandler, derfor garanterer vi også at vi overholder de gældende GDPR regler.
Vi udleverer på foranledning, til en hver tid mere dybdegående information i ifm. datasikkerheden omkring os selv og vores underleverandører, til relevante personer og myndigheder.

KONTAKT

Skulle der opstå spørgsmål til ovenstående informationerne, kan HS kontaktes i følge nedenstående eller via vores kontaktformular.

Henning Sørensen A/S
Meterbuen 26-28, DK-2740 Skovlunde
Tlf: (+45) 43 45 80 00
E-mail: info@hesor.dk